Stillingsbetegnelser påtruffet i Odden sogn før 1801

Nedenfor vises en oversigt over alle de titler eller stillingsbetegnelser, som er påtruffet i Odden sogn. Nogle af personerne har kun haft korte besøg i sognet - det gælder fx. jordemødre, en brygger og forliste bådførere/skippere - mens andre boede her fast.

Præster, degne, skoleholdere og sognefogeder er behandlet under menupunktet "kirken i centrum".

I takt med at siderne udbygges, vil der her blive bragt mere detaljerede beretninger hhv. om håndværkere inkl. møllere; om dem der søgte til havet som næringsvej; de aftryk som landets forsvar både til lands og til havs medførte samt mere oversigtsmæssigt om hovedbeskæftig-elsen indenfor landbruget.

Man kan lejlighedsvis støde på betegnelser såsom indsidder, afsidder eller aftægtsmand. Den første betegnelse har ikke - som man måske skulle tro - noget at gøre med fængsel, men betyder blot, at der er tale om en person eller en familie, der endnu ikke har været i stand til at få sit eget hjem og derfor 'sidder inde' - altså bor - hos en anden familie. Den anden betegnelse afsidder/aftægt betyder, at personerne nyder deres otium i eller ved den gård, som de tidligere har drevet og som nu er blevet overtaget af de næste gårdmandsfolk.

For en god ordens skyld skal det også nævnes, at der i kirkebogen i 1796 ses tre eksempler på betegnelsen indboer. Der er her tale om en henvisning til, at den pågældende gårdmand var en af dem, der blev tilbage i byen ifm. de store udskiftninger, der fandt sted i starten af 1790'erne. Tilsvarende kan udflytter benyttes som præcisering for dem der ved lodtrækning flyttede deres gård væk fra byen, såfremt der er nogle navnebrødre, som præst/degn på den måde ønsker at skelne imellem.

Embeder

Provst 4
Kapellan 1
Præst 19
Sognefoged 5
Vægter 1
Degn 14
Skoleholder 5
Skovfoged 1
Jordemoder 3
Godsejer 8
Dannemand 1


Militæret

Kavalerioberst 1
Ryttersoldat 4
Landsoldat 21
Marinesoldat 2


Landbruget

Gårdfæster 323
Gårdbestyrer 2
Husfæster 159
Tobakshandler 2
Tjenestekarl 73
Tjenestedreng 5
Tjenestepige 106
Daglejer 22
Arbejdsmand 1
Tærsker 1
Pranger 1
Avlsmand 1
Avlskarl 3
Hyrde 2
Vogter 1

Havet

Fisker 2
Sømand 3
Matros 7
Bådfører 1
Skipper/Skibskaptajn 2
Styrmand 1
Skibskarl 1
Lods 2
Marsvinejæger 5
Sæljæger 3


Håndværkere

Møller 16
Smed 15
Skomager 5
Skrædder 15
Hørmager 1
Tækkemand 1
Tømrer/Hugger 3
Skibstømrer 1
Snedker 4
Hjulmand 3
Svend 4
Flinthugger 1


Øvrige

Kroejer, gæstgiver 1
Brændevinsbrænder 2
Brygger 1
Husholderske 1
Væverske 1
Amme 1
Kostepige 1
Tigger 1
Fattig, almisselem 38

Del siden