Kilder til Odden sogns historie

Der er et utal af kilder til rådighed for den nysgerrige, der ønsker at trænge ned i fortiden og ind på livet af de mennesker, der udgjorde kernen i lokalsamfundet. Det vil tage mange år endnu, inden alle tilgængelige kilder om sognet er fundet, men for at give et indtryk af de mulighed­er, som byder sig til, bringes her en oversigt over de vigtigste kilder, som alle­rede er studeret. Den er opbyg­get nogenlunde kronologisk, idet årrækken (yderårene) i kilderne er nævnt. Listen vil blive suppleret i takt med at øvrige kilder bliver studeret og oplysningerne fra disse bliver indlemmet i databasen og tilknyttet Odboerne.

Hertil kommer en række uddrag fra andre spredte kilder samt oplysninger om strays (til­fældige oplysninger om Odboere, der optræder i andre sogne fjernt fra hjemstavnen) fra andre slægtsforskere, som har beskæf­tiget sig med de øvrige sogne i Odsherred.

For den særligt interesserede i sognets lokalhistorie kan der også henvises til dise to bøger:

Kurt Sørensen: Det yderste Odsherred, udg. 1987. Han er også forfatter bag et væld af andre hæfter, som vedrører historiske emner rundt om i Odsherred.
Kristian Massey Møller (sognepræst): Oddens historie - kort fortalt, udg. 2017.
Endelig skal også nævnes hjemmesiden OdsWiki.dk som bringer en lang række artikler om hele Odsherred, herunder også historiske emner, der vedrører Odden sogn.

Del siden