Stednavnenes oprindelse og variationer

Harpunspidser fra ældre stenalder fundet ved Overby. Nationalmuseets samlinger (A20793)

Harpunspidser fra ældre stenalder fundet ved Overby. Nationalmuseets samlinger (A20793)

Vi begynder med Vikingetiden, der dækker over perioden ca. 800-1050. Nogle forskere sæt­ter årstallet til 1042, da Hardeknud døde som den sidste nordiske konge af England. De sidste togter sluttede omkring 1050, og flere kilder antyder, at den kristne kirke da havde slået rod overalt i Danmark.

Det var antagelig på denne tid, at Overby og Yderby opstod og fik deres navn, idet endelsen -by normalt forbindes med vikingelandsbyer.

I Danmark bruges betegnelsen middelalderen for perioden fra cirka 1000-1536. Der er en glidende overgang imellem de to historiske perioder, idet der sker en kraftig religiøs påvirkning sydfra alt imens den gamle livsstil og verdensopfattelse kæmper for at overleve.

Der er ikke fundet runesten, skåltegn el.lign. fra denne periode på Sjællands Odde, men en række arkæologiske fund belyser tilstedeværel-sen af de første mennesker, som opholdt sig her. Et eksempel er disse lystertænder (stortandede harpuner) fra ældre stenalder, som er fundet ved Overby. Se endvidere under menuen "De gamle odboere".

Forskellige skrivemåder

Det er nok ikke overraskende, at de to byer Overby og Yderby samt sognets navn Odden igennem flere hundrede år er blevet stavet på forskellige måder. Nedenfor listes en oversigt over navnenes udvikling og stavemåde i kilderne henover en periode på næsten 500 år.

Odden sogn

1480 Oddhen s.     1514 Ottboo s.     1566 Ubye s.       1579 Odtsboe s.   

1586 Uderby s., Aadbye s. 1596 Odboe s.    1646 Odbye s.      

1647 Oedboe s.   1664 Odboe s.        1688 Ovbye s.        1753 Odens s.     

1756 Odboe s. 1761 Aadens s.     1769 Odden s.

Overby

1370 Øfræby, Øfreby      1384 Øfræby     1480 Offræ Ytherby     1503 Øraby

1567 Odbye                     1596 Øffrebye   1626 Ørrebye                1631 Øfrebye

1646 Ovfferbÿe               1647 Odbÿe, Ovffrebÿe, Øfferbye, Offrebye, Øffrebye, Offerbye

1648 Øfrebye, Øfræbye 1656 Øffreby       1662 Offrebye              1681 Oufrebye

1688 Odbye                     1697 Offuerbÿe   1701 OfverBye             1710 Odby

1732 Odby                       1735 Owerby       1747 Odby                    1753 Owerbye

1756 Odbye                     1779 Oddens=Bye   1801 Oddenbye .

Yderby

1370 Ytræby, Utræby      1480 Ytheræ Ytherby        1503 Ydherby         1556 Ydrebye

1579 Jederby                   1585 Uderbye                     1596 Yderebÿe       1626 Odderbye

1631 Uderbye                   1647 Yderbÿe                     1664 Yderstby        1688 Ybye, Yderbye

1697 Jyderbye                  1702 Yderbye                   1769 Ydderbye         1792 Yderbye

1828 Underbye

På hjemmesiden https://www.danishfamilysearch.dk/sogn504/stednavne kan man orientere sig omkring flere lokale stednavne - inkl. slægtsgårde - i Odden sogn, og stederne vises med kortreference

Stednavne i Chr. V markbøger 1683

I årene 1681-83 blev der udarbejdet detaljerede opmålinger af alle sogne som forarbejde til den senere matrikel 1688. Disse forarbejder benævnes "Chr. V markbøger".

Når man studerer mark- og engtaksationen, støder man på utallige stednavne, som idag er gået i glemmebogen. Dog er flere af dem stadig bevaret i navnene på slægtsgårdene. For det første får man et indtryk af, at alle gårdmænd havde små jordlodder spredt rundt i landskabet - og for det andet får man et overraskende indblik i, at de havde navngivet hver en ås, bakke, vandhul eller andet der sprang i øjnene i landskabet.

Når der hos en gårdmand fx sker opmåling af >30 forskellige jordlodder, så kan man dels placere dem i landskabet ud fra hovedinddelingen Østervang, Vestervang og Søndervang, men man kan også se, at navnene går igen hos mange. Derefter må vi for vores indre blik danne os et billede af, hvordan gårdmændene har boet tæt sammen inde i byen og derfra vandret ud til hver af deres lodder for at dyrke dem i det åbne landskab. Markbøgerne afslører, at der på den tid sidst i 1600-tallet slet intet skov var i Odden sogn.

Del siden